Odniesienie do struktury hdmi_cec_module

Odniesienie do struktury hdmi_cec_module

#include < hdmi_cec.h >

Pola danych

struktura hw_module_t wspólny

szczegółowy opis

Definicja w linii 287 pliku hdmi_cec.h .

Dokumentacja terenowa

struktura hw_module_t wspólna

Typowe metody modułu HDMI CEC. Musi to być pierwszy element hdmi_cec_module , ponieważ użytkownicy tej struktury będą rzutować wskaźnik hw_module_t na hdmi_cec_module w kontekstach, w których wiadomo, że hw_module_t odwołuje się do hdmi_cec_module .

Definicja w linii 293 pliku hdmi_cec.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ hdmi_cec.h