hdmi_cec_module Odniesienie do struktury

hdmi_cec_module Odniesienie do struktury

#include < hdmi_cec.h >

Pola danych

struct hw_module_t wspólny

szczegółowy opis

Definicja w linii 287 pliku hdmi_cec.h .

Dokumentacja terenowa

struct hw_module_t common

Typowe metody modułu HDMI CEC. To musi być pierwszy element hdmi_cec_module, ponieważ użytkownicy tej struktury będą rzutować wskaźnik hw_module_t na hdmi_cec_module w kontekstach, w których wiadomo, że hw_module_t odwołuje się do hdmi_cec_module .

Definicja w linii 293 pliku hdmi_cec.h .


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • sprzęt / libhardware / include / hardware / hdmi_cec.h