Odniesienie do struktury hdmi_event

Odniesienie do struktury hdmi_event

#include < hdmi_cec.h >

Pola danych

wew typ
struktura hdmi_cec_device * rozw
unia {
cec_message_t cec
hotplug_event_t wtyczka typu hotplug
};

szczegółowy opis

Definicja w linii 260 pliku hdmi_cec.h .

Dokumentacja terenowa

związek { ... }

Definicja w linii 264 pliku hdmi_cec.h .

struktura hdmi_cec_device * dev

Definicja w linii 262 pliku hdmi_cec.h .

hotplug_event_t wtyczka typu hotplug

Definicja w linii 265 pliku hdmi_cec.h .

typ int

Definicja w linii 261 pliku hdmi_cec.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ hdmi_cec.h