hdmi_port_info Informacje o strukturze

hdmi_port_info Informacje o strukturze

#include < hdmi_cec.h >

Pola danych

hdmi_port_type_t typ
wew identyfikator_portu
wew cec_supported
wew arc_supported
uint16_t adres fizyczny

szczegółowy opis

Definicja w linii 272 pliku hdmi_cec.h .

Dokumentacja terenowa

int arc_supported

Definicja w linii 277 pliku hdmi_cec.h .

int cec_supported

Definicja w linii 276 pliku hdmi_cec.h .

uint16_t adres_fizyczny

Definicja w linii 278 pliku hdmi_cec.h .

int identyfikator_portu

Definicja w linii 275 pliku hdmi_cec.h .

Definicja w linii 273 pliku hdmi_cec.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ hdmi_cec.h