hub_app_name_t Struct Reference

hub_app_name_t Struct Reference

#include < context_hub.h >

Pola danych

uint64_t ID

szczegółowy opis

Definicja w linii 93 pliku context_hub.h .

Dokumentacja terenowa

uint64_t id

Definicja w linii 94 pliku context_hub.h .


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: