hub_app_name_t Informacje o strukturze

hub_app_name_t Informacje o strukturze

#include < context_hub.h >

Pola danych

uint64_t ID

szczegółowy opis

Definicja w linii 93 pliku kontekst_hub.h .

Dokumentacja terenowa

identyfikator uint64_t

Definicja w linii 94 pliku kontekst_hub.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: