hw_module_methods_t Odniesienie do struktury

hw_module_methods_t Odniesienie do struktury

#include < hardware.h >

Pola danych

int (* open ) (moduł const struct hw_module_t *, const char * id, urządzenie struct hw_device_t **)

szczegółowy opis

Definicja w linii 156 pliku hardware.h .

Dokumentacja terenowa

int (* open) (const struct hw_module_t * module, const char * id, struct hw_device_t ** urządzenie)

Otwórz określone urządzenie

Definicja w wierszu 158 pliku hardware.h .


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • sprzęt / libhardware / include / hardware / hardware.h