hwc2_device — odniesienie do struktury

hwc2_device — odniesienie do struktury

#include < hwcomposer2.h >

Pola danych

struktura hw_device_t wspólny
próżnia(* getCapabilities )(struct hwc2_device *device, uint32_t *outCount, int32_t *outCapabilities)
hwc2_function_pointer_t (* getFunction )(struktura hwc2_device *device, int32_tdescriptor)

szczegółowy opis

Definicja w linii 691 pliku hwcomposer2.h .

Dokumentacja terenowa

struktura hw_device_t wspólna

Definicja w linii 694 pliku hwcomposer2.h .

void(* getCapabilities)(struct hwc2_device *device, uint32_t *outCount, int32_t *outCapabilities)

Definicja w linii 712 pliku hwcomposer2.h .

hwc2_function_pointer_t (* getFunction)(struct hwc2_device *device, int32_tdescriptor)

Definicja w linii 725 pliku hwcomposer2.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: