Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

hwc_display_contents_1 Odniesienie do struktury

hwc_display_contents_1 Odniesienie do struktury

#include < hwcomposer.h >

Pola danych

int emeryturaFenceFd
związek {
struktura {
hwc_display_t dpy
hwc_surface_t sur
}
struktura {
buffer_handle_t outbuf
int outbufAcquireFenceFd
}
};
uint32_t flagi
rozmiar_t numHwLayers
hwc_layer_1_t hwWarstwy [0]

szczegółowy opis

Definicja w wierszu 332 pliku hwcomposer.h .

Dokumentacja terenowa

związek { ... }

Definicja w wierszu 351 pliku hwcomposer.h .

flagi uint32_t

Definicja w wierszu 404 pliku hwcomposer.h .

hwc_layer_1_t hwLayers[0]

Definicja w wierszu 406 pliku hwcomposer.h .

size_t numHwLayers

Definicja w wierszu 405 pliku hwcomposer.h .

buffer_handle_t outbuf

Definicja w wierszu 387 pliku hwcomposer.h .

int outbufAcquireFenceFd

Definicja w wierszu 396 pliku hwcomposer.h .

int emeryturaFenceFd

Definicja w wierszu 341 pliku hwcomposer.h .

Definicja w wierszu 352 pliku hwcomposer.h .


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: