hwc_display_contents_1 Informacje o strukturze

hwc_display_contents_1 Informacje o strukturze

#include < hwcomposer.h >

Pola danych

wew przejść na emeryturęPłotFd
unia {
struktura {
hwc_display_t dpy
hwc_surface_t sur
}
struktura {
bufor_handle_t outbuf
int outbufAcquireFenceFd
}
};
uint32_t flagi
rozmiar_t liczbaHwLayers
hwc_layer_1_t hwLayers [0]

szczegółowy opis

Definicja w linii 332 pliku hwcomposer.h .

Dokumentacja terenowa

związek { ... }

Definicja w linii 351 pliku hwcomposer.h .

flagi uint32_t

Definicja w linii 404 pliku hwcomposer.h .

hwc_layer_1_t hwLayers[0]

Definicja w linii 406 pliku hwcomposer.h .

size_t liczbaHwWarstw

Definicja w linii 405 pliku hwcomposer.h .

bufor_handle_t outbuf

Definicja w linii 387 pliku hwcomposer.h .

int outbufAcquireFenceFd

Definicja w linii 396 pliku hwcomposer.h .

int emeryturęFenceFd

Definicja w linii 341 pliku hwcomposer.h .

Definicja w linii 352 pliku hwcomposer.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: