hwc_display_contents_1 Yapı Referansı

hwc_display_contents_1 Yapı Referansı

#include < hwcomposer.h >

Veri alanları

int emekliÇitFd
Birlik {
yapı {
hwc_display_t dpy
hwc_surface_t sur
}
yapı {
buffer_handle_t dış etki
int outbufAcquireFenceFd
}
};
uint32_t bayraklar
size_t numHwLayers
hwc_layer_1_t hwLayers [0]

Detaylı Açıklama

hwcomposer.h dosyasının 332. satırındaki tanım.

Saha Dokümantasyonu

Birlik { ... }

hwcomposer.h dosyasının 351. satırındaki tanım.

uint32_t bayrakları

hwcomposer.h dosyasının 404 satırındaki tanım.

hwc_layer_1_t hwLayers[0]

hwcomposer.h dosyasının 406 satırındaki tanım.

size_t numHwLayers

hwcomposer.h dosyasının 405 satırındaki tanım.

buffer_handle_t çıkış tamponu

hwcomposer.h dosyasının 387. satırındaki tanım.

int outbufAcquireFenceFd

hwcomposer.h dosyasının 396. satırındaki tanım.

int emekliÇitFd

hwcomposer.h dosyasının 341. satırındaki tanım.

hwcomposer.h dosyasının 352 satırındaki tanım.


Bu yapı için belgeler aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur: