hwc_module - odniesienie do struktury

hwc_module - odniesienie do struktury

#include < hwcomposer.h >

Pola danych

struct hw_module_t wspólny

szczegółowy opis

Definicja w linii 474 pliku hwcomposer.h .

Dokumentacja terenowa

struct hw_module_t common

Typowe metody modułu sprzętowego kompozytora. To musi być pierwszy element członkowski hwc_module, ponieważ użytkownicy tej struktury będą rzutować hw_module_t na wskaźnik hwc_module w kontekstach, w których wiadomo, że hw_module_t odwołuje się do hwc_module .

Definicja w linii 481 pliku hwcomposer.h .


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: