Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

hwc_procs - odniesienie do struktury

hwc_procs - odniesienie do struktury

#include < hwcomposer.h >

Pola danych

unieważnić(* unieważnić ) (const struct hwc_procs * procs)
unieważnić(* vsync ) (const struct hwc_procs * procs, int disp, int64_t timestamp)
unieważnić(* hotplug ) (const struct hwc_procs * procs, int disp, int connected)

szczegółowy opis

Definicja w linii 413 pliku hwcomposer.h .

Dokumentacja terenowa

void (* hotplug) (const struct hwc_procs * procs, int disp, int connected)

Definicja w linii 467 pliku hwcomposer.h .

void (* invalidate) (const struct hwc_procs * procs)

Definicja w linii 423 pliku hwcomposer.h .

void (* vsync) (const struct hwc_procs * procs, int disp, int64_t timestamp)

Definicja w linii 445 pliku hwcomposer.h .


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: