hwc_region — odniesienie do struktury

hwc_region — odniesienie do struktury

#include < hwcomposer_defs.h >

Pola danych

rozmiar_t liczbaprost
hwc_rect_t stała * prostowniki

szczegółowy opis

Definicja w linii 75 pliku hwcomposer_defs.h .

Dokumentacja terenowa

size_t liczbaprost

Definicja w linii 76 pliku hwcomposer_defs.h .

hwc_rect_t const* rects

Definicja w linii 77 pliku hwcomposer_defs.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: