input_host_callbacks Yapı Referansı

input_host_callbacks Yapı Referansı

#include < input.h >

Veri alanları

input_device_identifier_t *(* create_device_identifier )( input_host_t *ana bilgisayar, const karakter *ad, int32_t ürün_kimliği, int32_t satıcı_kimliği, input_bus_t bus, const karakter *benzersiz_id)
input_device_definition_t *(* create_device_definition )( input_host_t *ana bilgisayar)
input_report_definition_t *(* create_input_report_definition )( input_host_t *ana bilgisayar)
input_report_definition_t *(* create_output_report_definition )( input_host_t *ana bilgisayar)
geçersiz(* free_report_definition )( input_host_t *ana bilgisayar, input_report_definition_t *report_def)
geçersiz(* input_device_definition_add_report )( input_host_t *ana bilgisayar, input_device_definition_t *d, input_report_definition_t *r)
geçersiz(* input_report_definition_add_collection )( input_host_t *ana bilgisayar, input_report_definition_t *rapor, input_collection_id_t kimliği, int32_t arity)
geçersiz(* input_report_definition_declare_usage_int )( input_host_t *ana bilgisayar, input_report_definition_t *rapor, input_collection_id_t kimliği, input_usage_t kullanımı, int32_t min, int32_t maks, kayan çözünürlük)
geçersiz(* input_report_definition_declare_usages_bool )( input_host_t *ana bilgisayar, input_report_definition_t *rapor, input_collection_id_t kimliği, input_usage_t *kullanım, size_t kullanım_sayısı)
input_device_handle_t *(* register_device )( input_host_t *ana bilgisayar, input_device_identifier_t *id, input_device_definition_t *d)
geçersiz(* unregister_device )( input_host_t *ana bilgisayar, input_device_handle_t *tanıtıcı)
input_report_t *(* input_allocate_report )( input_host_t *ana bilgisayar, input_report_definition_t *r)
geçersiz(* input_report_set_usage_int )( input_host_t *host, input_report_t *r, input_collection_id_t kimliği, input_usage_t kullanımı, int32_t değeri, int32_t arity_index)
geçersiz(* input_report_set_usage_bool )( input_host_t *host, input_report_t *r, input_collection_id_t kimliği, input_usage_t kullanımı, bool değeri, int32_t arity_index)
geçersiz(* rapor_event )( input_host_t *ana bilgisayar, input_device_handle_t *d, input_report_t *rapor)
input_property_map_t *(* input_get_device_property_map )( input_host_t *ana bilgisayar, input_device_identifier_t *kimliği)
input_property_t *(* input_get_device_property )( input_host_t *ana bilgisayar, input_property_map_t *harita, const char *anahtar)
const karakter *(* input_get_property_key )( input_host_t *ana bilgisayar, input_property_t *özellik)
const karakter *(* input_get_property_value )( input_host_t *ana bilgisayar, input_property_t *özellik)
geçersiz(* input_free_device_property )( input_host_t *ana bilgisayar, input_property_t *özellik)
geçersiz(* input_free_device_property_map )( input_host_t *ana bilgisayar, input_property_map_t *harita)

Detaylı Açıklama

input.h dosyasının 409 satırındaki tanım.

Saha Dokümantasyonu

input_device_definition_t *(* create_device_definition)( input_host_t *host)

Bir cihazın giriş özelliklerini tanımlayacak olan cihaz tanımını tahsis eder. İstendiği kadar çok cihazı kaydetmek için bir cihaz tanımı kullanılabilir.

input.h dosyasının 424. satırındaki tanım.

input_device_identifier_t *(* create_device_identifier)( input_host_t *ana bilgisayar, const karakter *ad, int32_t ürün_kimliği, int32_t satıcı_kimliği, input_bus_t veri yolu, const karakter *benzersiz_kimlik)

Verilen özelliklere sahip bir cihaz tanımlayıcısı oluşturur. Benzersiz kimlik, belirli bir donanım parçasını tam olarak tanımlayan bir dize olmalıdır. Örneğin, Bluetooth aracılığıyla bağlanan bir giriş cihazı, benzersiz kimliği olarak MAC adresini kullanabilir.

input.h dosyasının 416. satırındaki tanım.

input_report_definition_t *(* create_input_report_definition)( input_host_t *ana bilgisayar)

HAL'ın ana bilgisayara gelen girdi olaylarını bildirmek için kullanacağı bir girdi raporu veya ana bilgisayarın HAL'ye istenen durum değişikliklerini (örneğin bir LED ayarlama) bildirmek için kullanacağı bir çıktı raporu tahsis edin.

input.h dosyasının 431 satırındaki tanım.

input_report_definition_t *(* create_output_report_definition)( input_host_t *ana bilgisayar)

input.h dosyasının 432 satırındaki tanım.

void(* free_report_definition)( input_host_t *host, input_report_definition_t *report_def)

Rapor tanımını serbest bırakır.

input.h dosyasının 437. satırındaki tanım.

input_report_t *(* input_allocate_report)( input_host_t *ana bilgisayar, input_report_definition_t *r)

Verilen rapor tarafından açıklanan tüm durumu içerecek bir rapor tahsis edin.

input.h dosyasının 488. satırındaki tanım.

void(* input_device_definition_add_report)( input_host_t *host, input_device_definition_t *d, input_report_definition_t *r)

Raporu verilen giriş cihazına ekleyin.

input.h dosyasının 442 satırındaki tanım.

void(* input_free_device_property)( input_host_t *host, input_property_t *özellik)

input_property_t* öğesini serbest bırakır.

input.h dosyasının 535 satırındaki tanım.

void(* input_free_device_property_map)( input_host_t *ana bilgisayar, input_property_map_t *harita)

input_property_map_t* öğesini serbest bırakır.

input.h dosyasının 540. satırındaki tanım.

input_property_t *(* input_get_device_property)( input_host_t *ana bilgisayar, input_property_map_t *harita, const char *anahtar)

Verilen anahtarla cihaz için bir özellik alın. Anahtar yoksa NULL veya input_free_device_property() kullanılarak serbest bırakılması gereken bir input_property_t* döndürür. Karşılık gelen input_property_map_t serbest bırakıldıktan sonra bir input_property_t kullanılması tanımsızdır.

input.h dosyasının 517. satırındaki tanım.

input_property_map_t *(* input_get_device_property_map)( input_host_t *ana bilgisayar, input_device_identifier_t *id)

Aygıt için özellikler kümesini alın. Döndürülen input_property_map_t*, input_get_device_property geri çağırma yoluyla belirli özellikleri sorgulamak için kullanılabilir.

input.h dosyasının 509 satırındaki tanım.

const char*(* input_get_property_key)( input_host_t *ana bilgisayar, input_property_t *özellik)

input özelliğinin anahtarını alın. Özellik NULL ise NULL döndürür. Döndürülen const char*, input_property_t'ye aittir.

input.h dosyasının 524. satırındaki tanım.

const char*(* input_get_property_value)( input_host_t *host, input_property_t *özellik)

input özelliğinin değerini alın. Özellik NULL ise NULL döndürür. Döndürülen const char*, input_property_t'ye aittir.

input.h dosyasının 530 satırındaki tanım.

void(* input_report_definition_add_collection)( input_host_t *ana bilgisayar, input_report_definition_t *rapor, input_collection_id_t kimliği, int32_t arity)

Verilen arite ve kimliğe sahip bir koleksiyon ekleyin. Koleksiyon, tek bir parmak dokunuşunun X ve Y koordinatları veya klavyedeki tuş takımı gibi mantıksal olarak gruplandırılmış bir dizi özelliği tanımlar. Arity, bu koleksiyonun tekrarlanan kaç örneğinin eklendiği raporda görüneceğini bildirir. Kimlik, koleksiyon tarafından temsil edilen gruplandırmanın türünü açıklar. Örneğin, aynı anda 2 parmağa kadar raporlama yapabilen bir dokunmatik ekran, X ve Y koordinatlarıyla bir koleksiyona, 2'lik bir ariteye ve bir INPUT_COLLECTION_USAGE_TOUCHSCREEN kimliğine sahip olabilir. Belirli bir kimlik, belirli bir rapor için yalnızca bir kez bulunabilir.

input.h dosyasının 455 satırındaki tanım.

void(* input_report_definition_declare_usage_int)( input_host_t *host, input_report_definition_t *rapor, input_collection_id_t kimliği, input_usage_t kullanımı, int32_t min, int32_t maks, kayan çözünürlük)

Verilen özelliklerle bir int kullanımı bildirin. Rapor ve koleksiyon, kullanımın nerede bildirildiğini tanımlar.

input.h dosyasının 462 satırındaki tanım.

void(* input_report_definition_declare_usages_bool)( input_host_t *ana bilgisayar, input_report_definition_t *rapor, input_collection_id_t kimliği, input_usage_t *kullanım, size_t kullanım_sayısı)

Verilen özelliklere sahip bir dizi boole kullanımı bildirin. Rapor ve koleksiyon, kullanımların nerede bildirildiğini tanımlar.

input.h dosyasının 470 satırındaki tanım.

void(* input_report_set_usage_bool)( input_host_t *host, input_report_t *r, input_collection_id_t kimliği, input_usage_t kullanımı, bool değeri, int32_t arity_index)

Bir rapora bir boolean kullanım değeri ekleyin.

input.h dosyasının 499 satırındaki tanım.

void(* input_report_set_usage_int)( input_host_t *host, input_report_t *r, input_collection_id_t kimliği, input_usage_t kullanımı, int32_t değeri, int32_t arity_index)

Bir rapora int kullanım değeri ekleyin.

input.h dosyasının 493. satırındaki tanım.

Belirli bir giriş cihazı tanımını kaydedin. Bu, ana bilgisayara bir giriş cihazının bağlandığını bildirir ve tüm yeteneklerinin bir tanımını verir.

input.h dosyasının 479 satırındaki tanım.

void(* rapor_event)( input_host_t *ana bilgisayar, input_device_handle_t *d, input_report_t *rapor)

input.h dosyasının 502 satırındaki tanım.

void(* unregister_device)( input_host_t *host, input_device_handle_t *tanıtıcı)

Verilen cihazın kaydını iptal et

input.h dosyasının 483. satırındaki tanım.


Bu yapı için belgeler aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur:
  • donanım/libhardware/include/hardware/ input.h