input_host_callbacks Odniesienie do struktury

input_host_callbacks Odniesienie do struktury

#include < input.h >

Pola danych

identyfikator_urządzenia_wejściowego_t *(* utwórz_identyfikator_urządzenia )( host_wejściowy_t *host, const char *nazwa, int32_t id_produktu, int32_t identyfikator_dostawcy, magistrala wejściowa_bus_t , const char *unikalny_id)
definicja_urządzenia_wejściowego_t *(* utwórz_definicję_urządzenia )( input_host_t *host)
definicja_raportu_wejściowego_t *(* utwórz_definicję_raportu_wejściowego )( host_wejściowy_t *host)
definicja_raportu_wejściowego_t *(* create_output_report_definition )( input_host_t *host)
próżnia(* definicja_wolnego_raportu )( host_wejściowy_t *host, definicja_raportu_wejściowego_t *def_raportu)
próżnia(* input_device_definition_add_report )( input_host_t *host, input_device_definition_t *d, input_report_definition_t *r)
próżnia(* input_report_definition_add_collection )( input_host_t *host, input_report_definition_t *report, input_collection_id_t id, int32_t arity)
próżnia(* input_report_definition_declare_usage_int )( input_host_t *host, input_report_definition_t *report, input_collection_id_t id, input_usage_t użycie, int32_t min, int32_t max, rozdzielczość zmiennoprzecinkowa)
próżnia(* input_report_definition_declare_usages_bool )( input_host_t *host, input_report_definition_t *report, input_collection_id_t id, input_usage_t *usage, size_t use_count)
uchwyt_urządzenia_wejściowego_t *(* urządzenie_rejestracyjne )( host_wejściowy_t *host, identyfikator_urządzenia_wejściowego *id, definicja_urządzenia_wejściowego *d)
próżnia(* wyrejestruj_urządzenie )( input_host_t *host, input_device_handle_t *uchwyt)
raport_wejściowy_t *(* raport_przydzielenia_wejściowego )( host_wejściowy_t *host, definicja_raportu_wejściowego *r)
próżnia(* input_report_set_usage_int )( input_host_t *host, input_report_t *r, input_collection_id_t id, input_usage_t użycie, int32_t wartość, int32_t arity_index)
próżnia(* input_report_set_usage_bool )( input_host_t *host, input_report_t *r, input_collection_id_t id, input_usage_t użycie, wartość bool, int32_t arity_index)
próżnia(* zdarzenie_raportu )( host_wejściowy_t *host, uchwyt_urządzenia_wejściowego *d, raport_wejściowy_t *raport)
input_property_map_t *(* input_get_device_property_map )( input_host_t *host, input_device_identifier_t *id)
właściwość_wejściowa_t *(* input_get_device_property )( input_host_t *host, input_property_map_t *map, const char *key)
znak stały *(* input_get_property_key )( input_host_t *host, input_property_t *właściwość)
znak stały *(* input_get_property_value )( input_host_t *host, input_property_t *właściwość)
próżnia(* input_free_device_property )( input_host_t *host, input_property_t *właściwość)
próżnia(* input_free_device_property_map )( input_host_t *host, input_property_map_t *map)

szczegółowy opis

Definicja w linii 409 pliku input.h .

Dokumentacja terenowa

input_device_definition_t *(* utwórz_definicję_urządzenia)( input_host_t *host)

Przydziela definicję urządzenia, która opisuje możliwości wejściowe urządzenia. Definicja urządzenia może zostać wykorzystana do zarejestrowania dowolnej liczby urządzeń.

Definicja w linii 424 pliku input.h .

input_device_identifier_t *(* create_device_identifier)( input_host_t *host, const char *name, int32_t id_produktu, int32_t Vendor_id, input_bus_t bus, const char *unique_id)

Tworzy identyfikator urządzenia o podanych właściwościach. Unikalnym identyfikatorem powinien być ciąg znaków, który precyzyjnie identyfikuje dany element sprzętu. Na przykład urządzenie wejściowe podłączone przez Bluetooth może używać swojego adresu MAC jako unikalnego identyfikatora.

Definicja w linii 416 pliku input.h .

input_report_definition_t *(* utwórz_input_report_definition)( input_host_t *host)

Przydziel albo raport wejściowy, którego warstwa HAL użyje do poinformowania hosta o nadchodzących zdarzeniach wejściowych, albo raport wyjściowy, którego host użyje do poinformowania warstwy HAL o pożądanych zmianach stanu (np. ustawieniu diody LED).

Definicja w linii 431 pliku input.h .

input_report_definition_t *(* utwórz_output_report_definition)( input_host_t *host)

Definicja w linii 432 pliku input.h .

void(* definicja_wolnego_raportu)( host_wejściowy_t *host, definicja_raportu_wejściowego_t *def_raportu)

Zwalnia definicję raportu.

Definicja w linii 437 pliku input.h .

raport_wejściowy_t *(* raport_przydzielenia_wejściowego)( host_wejściowy_t *host, definicja_raportu_wejściowego *r)

Przydziel raport, który będzie zawierał cały stan opisany w danym raporcie.

Definicja w linii 488 pliku input.h .

void(* input_device_definition_add_report)( input_host_t *host, input_device_definition_t *d, input_report_definition_t *r)

Dołącz raport do danego urządzenia wejściowego.

Definicja w linii 442 pliku input.h .

void(* input_free_device_property)( input_host_t *host, input_property_t *właściwość)

Zwalnia input_property_t*.

Definicja w linii 535 pliku input.h .

void(* input_free_device_property_map)( input_host_t *host, input_property_map_t *map)

Zwalnia input_property_map_t*.

Definicja w linii 540 pliku input.h .

input_property_t *(* input_get_device_property)( input_host_t *host, input_property_map_t *map, const char *key)

Pobierz właściwość urządzenia o podanym kluczu. Zwraca NULL, jeśli klucz nie istnieje, lub input_property_t*, który należy zwolnić za pomocą input_free_device_property() . Użycie właściwości input_property_t po zwolnieniu odpowiedniej właściwości input_property_map_t jest niezdefiniowane.

Definicja w linii 517 pliku input.h .

input_property_map_t *(* input_get_device_property_map)( input_host_t *host, input_device_identifier_t *id)

Pobierz zestaw właściwości urządzenia. Zwrócona wartość input_property_map_t* może zostać użyta do zapytania o określone właściwości za pośrednictwem wywołania zwrotnego input_get_device_property.

Definicja w linii 509 pliku input.h .

const char*(* input_get_property_key)( input_host_t *host, input_property_t *właściwość)

Pobierz klucz dla właściwości wejściowej. Zwraca NULL, jeśli właściwość ma wartość NULL. Zwrócony const char* jest własnością input_property_t.

Definicja w linii 524 pliku input.h .

const char*(* input_get_property_value)( input_host_t *host, input_property_t *właściwość)

Pobierz wartość właściwości wejściowej. Zwraca NULL, jeśli właściwość ma wartość NULL. Zwrócony const char* jest własnością input_property_t.

Definicja w linii 530 pliku input.h .

void(* input_report_definition_add_collection)( input_host_t *host, input_report_definition_t *report, input_collection_id_t id, int32_t arity)

Dodaj kolekcję o podanej wartości i identyfikatorze. Kolekcja opisuje zestaw logicznie pogrupowanych właściwości, takich jak współrzędne X i Y dotknięcia jednym palcem lub zestaw klawiszy na klawiaturze. Arity określa, ile powtarzających się wystąpień tej kolekcji pojawi się w raporcie, do którego jest dołączona. Identyfikator opisuje typ grupowania reprezentowany przez kolekcję. Na przykład ekran dotykowy umożliwiający jednoczesne raportowanie do 2 palców może mieć kolekcję ze współrzędnymi X i Y, wartością 2 i identyfikatorem INPUT_COLLECTION_USAGE_TOUCHSCREEN. Dany identyfikator może wystąpić tylko raz dla danego raportu.

Definicja w linii 455 pliku input.h .

void(* input_report_definition_declare_usage_int)( input_host_t *host, input_report_definition_t *report, input_collection_id_t id, input_usage_t użycie, int32_t min, int32_t max, rozdzielczość zmiennoprzecinkowa)

Zadeklaruj użycie typu int z podanymi właściwościami. Raport i kolekcja określają, gdzie deklarowane jest użycie.

Definicja w linii 462 pliku input.h .

void(* input_report_definition_declare_usages_bool)( input_host_t *host, input_report_definition_t *raport, input_collection_id_t id, input_usage_t *usage, size_t use_count)

Zadeklaruj zbiór zastosowań boolowskich o podanych właściwościach. Raport i zbiór określają, gdzie deklarowane są zastosowania.

Definicja w linii 470 pliku input.h .

void(* input_report_set_usage_bool)( input_host_t *host, input_report_t *r, input_collection_id_t id, input_usage_t użycie, wartość bool, int32_t arity_index)

Dodaj wartość logiczną użycia do raportu.

Definicja w linii 499 pliku input.h .

void(* input_report_set_usage_int)( input_host_t *host, input_report_t *r, input_collection_id_t id, input_usage_t użycie, int32_t wartość, int32_t arity_index)

Dodaj int wartość użycia do raportu.

Definicja w linii 493 pliku input.h .

Zarejestruj podaną definicję urządzenia wejściowego. Powiadamia hosta, że ​​urządzenie wejściowe zostało podłączone i podaje opis wszystkich jego możliwości.

Definicja w linii 479 pliku input.h .

void(* report_event)( input_host_t *host, input_device_handle_t *d, input_report_t *raport)

Definicja w linii 502 pliku input.h .

void(* wyrejestruj_urządzenie)( input_host_t *host, input_device_handle_t *uchwyt)

Wyrejestruj dane urządzenie

Definicja w linii 483 pliku input.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ input.h