input_module Odniesienie do struktury

input_module Odniesienie do struktury

#include < input.h >

Pola danych

struktura hw_module_t wspólny
próżnia(* init )(const input_module_t *module, input_host_t *host, input_host_callbacks_t cb)
próżnia(* notify_report )(const input_module_t *moduł, input_report_t *raport)

szczegółowy opis

Definicja w linii 545 pliku input.h .

Dokumentacja terenowa

struktura hw_module_t wspólna

Typowe metody modułu wejściowego. Musi to być pierwszy element input_module , ponieważ użytkownicy tej struktury będą rzutować hw_module_t na wskaźnik input_module w kontekstach, w których wiadomo, że hw_module_t odwołuje się do input_module .

Definicja w linii 552 pliku input.h .

void(* init)(const input_module_t *module, input_host_t *host, input_host_callbacks_t cb)

Zainicjuj moduł za pomocą wywołań zwrotnych hosta. W tym momencie warstwa HAL powinna uruchomić dowolną infrastrukturę potrzebną do przetworzenia zdarzeń wejściowych.

Definicja w linii 558 pliku input.h .

void(* notify_report)(const input_module_t *moduł, input_report_t *raport)

Wysyła raport wyjściowy z nowym zestawem stanów, jakie host chciałby przyjąć dla danego urządzenia.

Definicja w linii 564 pliku input.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ input.h