keymaster_blob_t Odniesienie do struktury

keymaster_blob_t Odniesienie do struktury

#include < keymaster_defs.h >

Pola danych

stała uint8_t * dane
rozmiar_t długość_danych

szczegółowy opis

Definicja w linii 281 pliku keymaster_defs.h .

Dokumentacja terenowa

const uint8_t* dane

Definicja w linii 282 pliku keymaster_defs.h .

rozmiar_t długość_danych

Definicja w linii 283 pliku keymaster_defs.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: