keymaster_dsa_keygen_params_t Informacje o strukturze

keymaster_dsa_keygen_params_t Informacje o strukturze

#include < keymaster_common.h >

Pola danych

uint32_t rozmiar_klucza
uint32_t generator_len
uint32_t prime_p_len
uint32_t prime_q_len
stała uint8_t * generator
stała uint8_t * pierwszy_p
stała uint8_t * pierwsza_k

szczegółowy opis

Parametry potrzebne do wygenerowania klucza DSA.

Definicja w linii 132 pliku keymaster_common.h .

Dokumentacja terenowa

generator const uint8_t*

Definicja w linii 137 pliku keymaster_common.h .

uint32_t generator_len

Definicja w linii 134 pliku keymaster_common.h .

uint32_t rozmiar_klucza

Definicja w linii 133 pliku keymaster_common.h .

const uint8_t* prime_p

Definicja w linii 138 pliku keymaster_common.h .

uint32_t prime_p_len

Definicja w linii 135 pliku keymaster_common.h .

const uint8_t* prime_q

Definicja w linii 139 pliku keymaster_common.h .

uint32_t prime_q_len

Definicja w linii 136 pliku keymaster_common.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: