keymaster_ec_keygen_params_t Struct Referansı

keymaster_ec_keygen_params_t Struct Referansı

#include < keymaster_common.h >

Veri alanları

uint32_t alan boyutu

Detaylı Açıklama

Bir EC anahtarı oluşturmak için gereken parametreler.

Alan boyutu, sürüm 2'deki tek parametredir. Boyutlar şu gerekli eğrilere karşılık gelir:

192 = NIST P-192 224 = NIST P-224256 = NIST P-256 384 = NIST P-384 521 = NIST P-521

Bu eğriler için parametreler, Bölüm 4'te http://www.nsa.gov/ia/_files/nist-routines.pdf adresinde mevcuttur.

Keymaster_common.h dosyasının 156 satırındaki tanım .

Saha Belgeleri

uint32_t field_size

Keymaster_common.h dosyasının 157 satırındaki tanım .


Bu yapının belgeleri aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur: