keymaster_ec_sign_params_t Informacje o strukturze

keymaster_ec_sign_params_t Informacje o strukturze

#include < keymaster_common.h >

Pola danych

keymaster_digest_algorithm_t typ_streszczenia

szczegółowy opis

Definicja w linii 180 pliku keymaster_common.h .

Dokumentacja terenowa

Definicja w linii 181 pliku keymaster_common.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: