keymaster_key_blob_t Informacje o strukturze

keymaster_key_blob_t Informacje o strukturze

#include < keymaster_defs.h >

Pola danych

stała uint8_t * klucz_materiał
rozmiar_t klucz_materiał_rozmiar

szczegółowy opis

Definicja w linii 315 pliku keymaster_defs.h .

Dokumentacja terenowa

const uint8_t* materiał_klucza

Definicja w linii 316 pliku keymaster_defs.h .

size_t klucz_materiał_rozmiar

Definicja w linii 317 pliku keymaster_defs.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: