keymaster_key_characteristics_t Informacje o strukturze

keymaster_key_characteristics_t Informacje o strukturze

#include < keymaster_defs.h >

Pola danych

keymaster_key_param_set_t hw_enforced
keymaster_key_param_set_t sw_enforced

szczegółowy opis

Parametry definiujące charakterystykę klucza, w tym autoryzowane tryby użytkowania i ograniczenia kontroli dostępu. Parametry są podzielone na dwie kategorie: te, które są wymuszane przez bezpieczny sprzęt, i te, które nie są. W przypadku programowej implementacji klucza głównego wymuszona tablica musi mieć wartość NULL. Implementacje sprzętowe muszą wymuszać wszystko w wymuszonej tablicy.

Definicja w linii 310 pliku keymaster_defs.h .

Dokumentacja terenowa

Definicja w linii 311 pliku keymaster_defs.h .

Definicja w linii 312 pliku keymaster_defs.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: