keymaster_rsa_keygen_params_t Informacje o strukturze

keymaster_rsa_keygen_params_t Informacje o strukturze

#include < keymaster_common.h >

Pola danych

uint32_t moduł_rozmiar
uint64_t wykładnik_publiczny

szczegółowy opis

Parametry potrzebne do wygenerowania klucza RSA.

Definicja w linii 124 pliku keymaster_common.h .

Dokumentacja terenowa

uint32_t moduł_rozmiar

Definicja w linii 125 pliku keymaster_common.h .

uint64_t wykładnik_publiczny

Definicja w linii 126 pliku keymaster_common.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: