keystore_module Odniesienie do struktury

keystore_module Odniesienie do struktury

#include < keymaster_common.h >

Pola danych

hw_module_t wspólny

szczegółowy opis

Definicja w linii 63 pliku keymaster_common.h .

Dokumentacja terenowa

hw_module_t wspólny

Typowe metody modułu magazynu kluczy. Musi to być pierwszy element modułu kluczy , ponieważ użytkownicy tej struktury będą rzutować wskaźnik hw_module_t na wskaźnik modułu magazynu kluczy w kontekstach, w których wiadomo, że hw_module_t odwołuje się do modułu magazynu kluczy .

Definicja w linii 69 pliku keymaster_common.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: