light_device_t Odniesienie do struktury

light_device_t Odniesienie do struktury

#include < lights.h >

Pola danych

struktura hw_device_t wspólny
int(* set_light )(struct light_device_t *dev, struct light_state_t const *state)

szczegółowy opis

Definicja w linii 176 pliku light.h .

Dokumentacja terenowa

struktura hw_device_t wspólna

Definicja w linii 177 pliku light.h .

int(* set_light)(struct light_device_t *dev, struct light_state_t const *state)

Ustaw dostarczone światła na podane wartości.

Zwraca: 0 w przypadku powodzenia, kod błędu w przypadku niepowodzenia.

Definicja w linii 184 pliku light.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ lights.h