Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

light_device_t — odniesienie do struktury

light_device_t — odniesienie do struktury

#include < lights.h >

Pola danych

struct hw_device_t wspólny
int(* set_light )(struct light_device_t *dev, struct light_state_t const *state)

szczegółowy opis

Definicja w wierszu 176 pliku lights.h .

Dokumentacja terenowa

struct hw_device_t common

Definicja w wierszu 177 pliku lights.h .

int(* set_light)(struct light_device_t *dev, struct light_state_t const *state)

Ustaw dostarczone światła na podane wartości.

Zwraca: 0 w przypadku powodzenia, kod błędu w przypadku niepowodzenia.

Definicja w wierszu 184 pliku lights.h .


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • sprzęt/libhardware/include/hardware/ lights.h