Load_app_request_t Odniesienie do struktury

Load_app_request_t Odniesienie do struktury

#include < context_hub.h >

Pola danych

struktura nano_app_binary_t aplikacja_binarna

szczegółowy opis

Definicja w linii 262 pliku kontekst_hub.h .

Dokumentacja terenowa

struktura nano_app_binary_t app_binary

Definicja w linii 263 pliku kontekst_hub.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: