Local_time_debug_event Odniesienie do struktury

Local_time_debug_event Odniesienie do struktury

#include < local_time_hal.h >

Pola danych

int64_t local_timesync_event_id
int64_t czas lokalny

szczegółowy opis

Struktura używana do zbierania danych synchronizacji niskiego poziomu w środowisku laboratoryjnym. Większość implementacji HAL nigdy nie będzie potrzebować tej struktury.

Definicja w linii 43 pliku local_time_hal.h .

Dokumentacja terenowa

int64_t czas_lokalny

Definicja w linii 45 pliku local_time_hal.h .

int64_t local_timesync_event_id

Definicja w linii 44 pliku local_time_hal.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: