הפניה מבנית local_time_debug_event

הפניה מבנית local_time_debug_event

#include < local_time_hal.h >

שדות נתונים

int64_t local_timesync_event_id
int64_t זמן מקומי

תיאור מפורט

מבנה המשמש לאיסוף נתוני סנכרון ברמה נמוכה בסביבת מעבדה. מרבית יישומי ה- HAL לעולם לא יזדקקו למבנה זה.

הגדרה בשורה 43 בקובץ local_time_hal.h .

תיעוד בשטח

int64_t זמן_ מקומי

הגדרה בשורה 45 בקובץ local_time_hal.h .

int64_t local_timesync_event_id

הגדרה בשורה 44 בקובץ local_time_hal.h .


התיעוד למבנה זה נוצר מהקובץ הבא: