הפניה מבנית מקומית_זמן_מודול

הפניה מבנית מקומית_זמן_מודול

#include < local_time_hal.h >

שדות נתונים

struct hw_module_t מְשׁוּתָף

תיאור מפורט

על כל מודול חומרה להיות בעל מבנה נתונים בשם HAL_MODULE_INFO_SYM ועל השדות של מבנה נתונים זה להתחיל ב- hw_module_t ואחריהם מידע ספציפי למודול.

הגדרה בשורה 53 של הקובץ local_time_hal.h .

תיעוד בשטח

struct hw_module_t נפוץ

הגדרה בשורה 54 בקובץ local_time_hal.h .


התיעוד למבנה זה נוצר מהקובץ הבא: