mem_range_t Odniesienie do struktury

mem_range_t Odniesienie do struktury

#include < context_hub.h >

Pola danych

uint32_t suma_bajtów
uint32_t wolne_bajty
uint32_t typ
uint32_t mem_flags

szczegółowy opis

Poniższa struktura szczegółowo definiuje każdy blok pamięci

Definicja w linii 115 pliku kontekst_hub.h .

Dokumentacja terenowa

uint32_t wolne_bajty

Definicja w linii 117 pliku kontekst_hub.h .

uint32_t mem_flags

Definicja w linii 119 pliku kontekst_hub.h .

uint32_t suma_bajtów

Definicja w linii 116 pliku kontekst_hub.h .

typ uint32_t

Definicja w linii 118 pliku kontekst_hub.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: