meta_data_event Odniesienie do struktury

meta_data_event Odniesienie do struktury

#include < sensors.h >

Pola danych

int32_t Co
int32_t czujnik

szczegółowy opis

Dane zdarzeń metadanych

Definicja w linii 937 pliku sensors.h .

Dokumentacja terenowa

czujnik int32_t

Definicja w linii 939 pliku sensors.h .

int32_t co

Definicja w linii 938 pliku sensors.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ sensory.h