meta_data_event Struct Reference

meta_data_event Struct Reference

#include < sensors.h >

Pola danych

int32_t co
int32_t czujnik

szczegółowy opis

Dane zdarzeń metadanych

Definicja w linii 937 pliku czujników.h .

Dokumentacja terenowa

czujnik int32_t

Definicja w linii 939 pliku czujników . H.

int32_t co

Definicja w linii 938 pliku sensor.h .


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware / libhardware / include / hardware / sensor.h