nfc_module_t Odniesienie do struktury

nfc_module_t Odniesienie do struktury

#include < nfc.h >

Pola danych

struct hw_module_t wspólny

szczegółowy opis

Definicja w linii 225 pliku nfc.h.

Dokumentacja terenowa

struct hw_module_t common

Typowe metody modułu NFC NXP PN544. To musi być pierwszym członkiem nfc_module_t jako użytkownicy tej struktury będzie rzucała hw_module_t do nfc_module_t wskaźnik w kontekstach, gdzie jest znana, hw_module_t odwołuje się nfc_module_t .

Definicja w linii 232 pliku nfc.h.


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • sprzęt / libhardware / include / hardware / nfc.h