nvram_module Odniesienie do struktury

nvram_module Odniesienie do struktury

#include < nvram.h >

Pola danych

hw_module_t wspólny

szczegółowy opis

Definicja w linii 36 pliku nvram.h .

Dokumentacja terenowa

hw_module_t wspólny

Typowe metody modułu nvram_module . Musi to być pierwszy element nvram_module , ponieważ użytkownicy tej struktury będą rzutować wskaźnik hw_module_t na wskaźnik nvram_module w kontekstach, w których wiadomo, że hw_module_t odwołuje się do nvram_module .

Definicja w linii 43 pliku nvram.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ nvram.h