הפניה למבנה nvram_module

הפניה למבנה nvram_module

#include < nvram.h >

שדות נתונים

hw_module_t מְשׁוּתָף

תיאור מפורט

הגדרה בשורה 36 בקובץ nvram.h .

תיעוד בשטח

hw_module_t נפוץ

שיטות נפוצות של nvram_module . זה חייב להיות החבר הראשון ב- nvram_module מכיוון שמשתמשים במבנה זה יטילו hw_module_t למצביע nvram_module בהקשרים שבהם ידוע שה- hw_module_t מתייחס ל- nvram_module .

הגדרה בשורה 43 בקובץ nvram.h .


התיעוד למבנה זה נוצר מהקובץ הבא:
  • חומרה / libhardware / include / hardware / nvram.h