הפניה למבנים radio_hw_device

הפניה למבנים radio_hw_device

#include < radio.h >

שדות נתונים

struct hw_device_t מְשׁוּתָף
int (* get_properties ) (const struct radio_hw_device * dev, מאפייני radio_hal_properties_t *)
int (* open_tuner ) (const struct radio_hw_device * dev, const radio_hal_band_config_t * config, bool audio, radio_callback_t callback, void * cookie, const struct radio_tuner ** tuner)
int (* close_tuner ) (const struct radio_hw_device * dev, const struct radio_tuner * tuner)

תיאור מפורט

הגדרה בשורה 221 בקובץ radio.h .

תיעוד בשטח

int (* close_tuner) (const struct radio_hw_device * dev, const struct radio_tuner * tuner)

הגדרה בשורה 276 בקובץ radio.h .

struct hw_device_t נפוץ

הגדרה בשורה 222 בקובץ radio.h .

int (* get_properties) (const struct radio_hw_device * dev, מאפייני radio_hal_properties_t *)

הגדרה בשורה 234 בקובץ radio.h .

int (* open_tuner) (const struct radio_hw_device * dev, const radio_hal_band_config_t * config, bool audio, radio_callback_t callback, void * cookie, const struct radio_tuner ** tuner)

הגדרה בשורה 257 בקובץ radio.h .


התיעוד למבנה זה נוצר מהקובץ הבא:
  • חומרה / libhardware / include / hardware / radio.h