Sensors_poll_device_t Odniesienie do struktury

Sensors_poll_device_t Odniesienie do struktury

#include < sensors.h >

Pola danych

struktura hw_device_t wspólny
int(* aktywuj )(struct Sensor_poll_device_t *dev, int sensor_handle, int włączone)
int(* setDelay )(struct Sensors_poll_device_t *dev, int sensor_handle, int64_t sampling_period_ns)
int(* ankieta )(struktura czujniki_poll_device_t *dev, czujniki_event_t *dane, liczba int)

szczegółowy opis

Definicja w linii 1288 pliku sensors.h .

Dokumentacja terenowa

int(* aktywuj)(struct czujniki_poll_device_t *dev, int uchwyt_czujnika, int włączone)

Definicja w linii 1290 pliku sensors.h .

struktura hw_device_t wspólna

Definicja w linii 1289 pliku sensors.h .

int(* poll)(struct Sensors_poll_device_t *dev, Sensors_event_t *data, int count)

Definicja w linii 1294 pliku sensors.h .

int(* setDelay)(struct czujniki_poll_device_t *dev, int uchwyt_czujnika, int64_t sampling_period_ns)

Definicja w linii 1292 pliku sensors.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ sensory.h