Sensors_vec_t Odniesienie do struktury

Sensors_vec_t Odniesienie do struktury

#include < sensors.h >

Pola danych

unia {
pływak v [3]
struktura {
pływać x
pływać y
pływać z
}
struktura {
pływający azymut
skok pływaka
rolka pływająca
}
};
int8_t status
uint8_t zarezerwowane [3]

szczegółowy opis

dane zdarzeń czujnika

Definicja w linii 894 pliku sensors.h .

Dokumentacja terenowa

związek { ... }
pływający azymut

Definicja w linii 903 pliku sensors.h .

skok pływaka

Definicja w linii 904 pliku sensors.h .

uint8_t zarezerwowane[3]

Definicja w linii 909 pliku sensors.h .

rolka pływająca

Definicja w linii 905 pliku sensors.h .

stan int8_t

Definicja w linii 908 pliku sensors.h .

pływak v[3]

Definicja w linii 896 pliku sensors.h .

pływać x

Definicja w linii 898 pliku sensors.h .

pływać y

Definicja w linii 899 pliku sensors.h .

pływać z

Definicja w linii 900 pliku sensors.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ sensory.h