Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

status_response_t Odniesienie do struktury

status_response_t Odniesienie do struktury

#include < context_hub.h >

Pola danych

int32_t wynik

szczegółowy opis

Definicje ładunków wiadomości, zobacz hub_messages_e

Definicja w linii 250 pliku context_hub.h .

Dokumentacja terenowa

Wynik int32_t

Definicja w linii 251 pliku context_hub.h .


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: