status_response_t Struct Referansı

status_response_t Struct Referansı

#include < context_hub.h >

Veri alanları

int32_t sonuç

Detaylı Açıklama

Mesaj yüklerinin tanımları, bkz. Hub_messages_e

Context_hub.h dosyasının 250 satırındaki tanım .

Saha Belgeleri

int32_t sonucu

Context_hub.h dosyasının 251. satırındaki tanım .


Bu yapının belgeleri aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur: