tBT_UUID Odniesienie do struktury

tBT_UUID Odniesienie do struktury

#include < bt_types.h >

Pola danych

UINT16
unia {
UINT16 uuid16
UINT32 uuid32
UINT8 uuid128 [ MAX_UUID_SIZE ]
} uu

szczegółowy opis

Definicja w linii 398 pliku bt_types.h .

Dokumentacja terenowa

UINT16 dł

Definicja w linii 404 pliku bt_types.h .

związek { ... } uu
UINT8 uuid128 [ MAX_UUID_SIZE ]

Definicja w linii 410 pliku bt_types.h .

UINT16 uuid16

Definicja w linii 408 pliku bt_types.h .

UINT32 uuid32

Definicja w linii 409 pliku bt_types.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: