tv_input_capture_result Odniesienie do struktury

tv_input_capture_result Odniesienie do struktury

#include < tv_input.h >

Pola danych

wew identyfikator urzadzenia
wew identyfikator strumienia
uint32_t nast
bufor_uchwyt_t bufor
wew Kod błędu

szczegółowy opis

Definicja w linii 190 pliku tv_input.h .

Dokumentacja terenowa

bufor_uchwyt_t bufor

Definicja w linii 205 pliku tv_input.h .

int identyfikator_urządzenia

Definicja w linii 192 pliku tv_input.h .

int kod_błędu

Definicja w linii 211 pliku tv_input.h .

uint32_t sekw

Definicja w linii 198 pliku tv_input.h .

int identyfikator strumienia

Definicja w linii 195 pliku tv_input.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ tv_input.h