Informacje o strukturze tv_input_device

Informacje o strukturze tv_input_device

#include < tv_input.h >

Pola danych

struct hw_device_t wspólny
int(* zainicjować )(struct tv_input_device *dev, const tv_input_callback_ops_t *callback, void *data)
int(* get_stream_configuration )(const struct tv_input_device *dev, int device_id, int *num_configuration, const tv_stream_config_t **configs)
int(* open_stream )(struct tv_input_device *dev, int device_id, tv_stream_t *stream)
int(* close_stream )(struct tv_input_device *dev, int device_id, int stream_id)
int(* request_capture )(struct tv_input_device *dev, int device_id, int stream_id, buffer_handle_t buffer, uint32_t seq)
int(* cancel_capture )(struct tv_input_device *dev, int device_id, int stream_id, uint32_t seq)
próżnia * zarezerwowane [16]

szczegółowy opis

Definicja w wierszu 304 pliku tv_input.h .

Dokumentacja terenowa

int(* cancel_capture)(struct tv_input_device *dev, int device_id, int stream_id, uint32_t seq)

Definicja w wierszu 397 pliku tv_input.h .

int(* close_stream)(struct tv_input_device *dev, int device_id, int stream_id)

Definicja w wierszu 362 pliku tv_input.h .

struct hw_device_t common

Definicja w wierszu 305 pliku tv_input.h .

int(* get_stream_configuration)(const struct tv_input_device *dev, int device_id, int *num_configuration, const tv_stream_config_t **configs)

Definicja w wierszu 335 pliku tv_input.h .

int(* Initialize)(struct tv_input_device *dev, const tv_input_callback_ops_t *callback, void *data)

Definicja w wierszu 321 pliku tv_input.h .

int(* open_stream)(struct tv_input_device *dev, int device_id, tv_stream_t *stream)

Definicja w wierszu 350 pliku tv_input.h .

int(* request_capture)(struct tv_input_device *dev, int device_id, int stream_id, buffer_handle_t buffer, uint32_t seq)

Definicja w wierszu 385 pliku tv_input.h .

nieważne* zarezerwowane[16]

Definicja w wierszu 400 pliku tv_input.h .


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: