tv_input_device_info Informacje o strukturze

tv_input_device_info Informacje o strukturze

#include < tv_input.h >

Pola danych

wew identyfikator urzadzenia
tv_input_type_t typ
unia {
struktura {
uint32_t identyfikator_portu
} HDMI
int32_t type_info_reserved [16]
};
urządzenia_audio_t typ_audio
znak stały * adres_audio
int32_t zarezerwowane [16]

szczegółowy opis

Definicja w linii 82 pliku tv_input.h .

Dokumentacja terenowa

związek { ... }
const char* adres_audio

Definicja w linii 108 pliku tv_input.h .

audio_devices_t audio_type

Definicja w linii 107 pliku tv_input.h .

int identyfikator_urządzenia

Definicja w linii 84 pliku tv_input.h .

struktura { ... } hdmi
uint32_t identyfikator_portu

Definicja w linii 92 pliku tv_input.h .

int32_t zarezerwowane[16]

Definicja w linii 110 pliku tv_input.h .

Definicja w linii 87 pliku tv_input.h .

int32_t type_info_reserved[16]

Definicja w linii 97 pliku tv_input.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ tv_input.h