Odniesienie do struktury tv_input_event

Odniesienie do struktury tv_input_event

#include < tv_input.h >

Pola danych

tv_input_event_type_t typ
unia {
tv_input_device_info_t urządzenie_info
tv_input_capture_result_t Capture_result
};

szczegółowy opis

Definicja w linii 214 pliku tv_input.h .

Dokumentacja terenowa

związek { ... }

Definicja w linii 229 pliku tv_input.h .

tv_input_device_info_t urządzenie_info

Definicja w linii 224 pliku tv_input.h .

Definicja w linii 215 pliku tv_input.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ tv_input.h