tv_stream Struct Reference

tv_stream Struct Reference

#include < tv_input.h >

Pola danych

int stream_id
tv_stream_type_t rodzaj
union {
native_handle_t * sideband_stream_source_handle
buffer_producer_stream_t buffer_producer
};

szczegółowy opis

Definicja w linii 283 pliku tv_input.h .

Dokumentacja terenowa

związek {...}
buffer_producer_stream_t buffer_producer

Definicja w linii 296 pliku tv_input.h .

native_handle_t * sideband_stream_source_handle

Definicja w linii 293 pliku tv_input.h .

int stream_id

Definicja w linii 285 pliku tv_input.h .

Definicja w linii 288 pliku tv_input.h .


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • sprzęt / libhardware / include / hardware / tv_input.h