Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tv_stream_config Struct Reference

tv_stream_config Struct Reference

#include < tv_input.h >

Data Fields

int  stream_id
 
tv_stream_type_t   type
 
uint32_t  max_video_width
 
uint32_t  max_video_height
 

Detailed Description

Definition at line 252 of file tv_input.h .

Field Documentation

uint32_t max_video_height

Definition at line 264 of file tv_input.h .

uint32_t max_video_width

Definition at line 263 of file tv_input.h .

int stream_id

Definition at line 257 of file tv_input.h .

Definition at line 260 of file tv_input.h .


The documentation for this struct was generated from the following file: