tv_stream_config Odniesienie do struktury

tv_stream_config Odniesienie do struktury

#include < tv_input.h >

Pola danych

wew identyfikator strumienia
tv_stream_type_t typ
uint32_t max_video_width
uint32_t max_video_height

szczegółowy opis

Definicja w linii 252 pliku tv_input.h .

Dokumentacja terenowa

uint32_t max_video_height

Definicja w linii 264 pliku tv_input.h .

uint32_t max_video_width

Definicja w linii 263 pliku tv_input.h .

int identyfikator strumienia

Definicja w linii 257 pliku tv_input.h .

Definicja w linii 260 pliku tv_input.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ tv_input.h