Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

vehicle_camera_module_t Odniesienie do struktury

vehicle_camera_module_t Odniesienie do struktury

#include < vehicle_camera.h >

Pola danych

struct hw_module_t wspólny
const uint32_t * (* get_camera_device_list ) (uint32_t * num_cameras)

szczegółowy opis

Każdy moduł sprzętowy musi mieć strukturę danych o nazwie HAL_MODULE_INFO_SYM, a pola tej struktury danych muszą zaczynać się od hw_module_t, po którym następują informacje dotyczące modułu.

Definicja w linii 92 pliku vehicle_camera.h .

Dokumentacja terenowa

struct hw_module_t common

Definicja w linii 93 pliku vehicle_camera.h .

const uint32_t * (* get_camera_device_list) (uint32_t * num_cameras)

Pyta o HW dla kamer zainstalowanych w pojeździe

Parametry
num_cameras - liczba dostępnych aparatów fotograficznych. Jeśli zwracane jest 0, wystąpił błąd i wskaźnik powrotu powinien mieć wartość NULL.
Zwroty
wskaźnik do tablicy vehicle_camera_type_t, aby wskazać, które kamery są zainstalowane. Ten wskaźnik jest ważny tylko wtedy, gdy pojazd jest załadowany. Jeśli wskaźnik ma wartość NULL, wystąpił błąd i liczba_kamer będzie wynosić 0.

Definicja w linii 105 pliku vehicle_camera.h .


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: