Vehicle_camera_state_t Odniesienie do konstrukcji

Vehicle_camera_state_t Odniesienie do konstrukcji

#include < vehicle_camera.h >

Pola danych

uint32_t nakładka_na
uint32_t kamera_włączona

szczegółowy opis

Opisuje bieżący stan urządzenia z kamerą

Definicja w linii 63 pliku Vehicle_camera.h .

Dokumentacja terenowa

uint32_t kamera_włączona

Definicja w linii 65 pliku Vehicle_camera.h .

uint32_t nakładka_on

Definicja w linii 64 pliku Vehicle_camera.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: