רכב_מצלמה_מצב_הפניה למבנה

רכב_מצלמה_מצב_הפניה למבנה

#include < vehicle_camera.h >

שדות נתונים

uint32_t שכבת-על
uint32_t מצלמה_על

תיאור מפורט

מתאר את המצב הנוכחי של מכשיר המצלמה

הגדרה בשורה 63 בקובץ vehicle_camera.h .

תיעוד בשטח

uint32_t camera_on

הגדרה בשורה 65 בקובץ vehicle_camera.h .

uint32_t שכבת-על

הגדרה בשורה 64 בקובץ vehicle_camera.h .


התיעוד למבנה זה נוצר מהקובץ הבא: