vehicle_camera_state_t Odniesienie do struktury

vehicle_camera_state_t Odniesienie do struktury

#include < vehicle_camera.h >

Pola danych

uint32_t overlay_on
uint32_t camera_on

szczegółowy opis

Opisuje aktualny stan aparatu

Definicja w linii 63 pliku vehicle_camera.h .

Dokumentacja terenowa

uint32_t camera_on

Definicja w linii 65 pliku vehicle_camera.h .

uint32_t overlay_on

Definicja w linii 64 pliku vehicle_camera.h .


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: